Skip to content Skip to footer

Nazwa firmy

Strona internetowa www.yachtbooking.pl jest redagowana przez BIERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,.

YachtBooking.pl

YachtBooking.pl jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem 5000 zł, zarejestrowana w Kędzierzynie-Koźlu z numerami NIP 7492116024, KRS 0001018211, REGON 524466767

Siedziba Biura

 UL. WAŁOWA 9, 47-206 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Kontakt

+48 888 555 998
biuro@yachtbooking.pl

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza polityka prywatności i ochrony danych osobowych opisuje, jakie rodzaje danych osobowych YachtBooking może zbierać od Ciebie i w jaki sposób YachtBooking, jego filie, kontrahenci i partnerzy mogą mieć zgodę na ich wykorzystanie. Polityka ta zawiera również istotne informacje dotyczące Twoich praw i ochrony Twoich danych osobowych. Wszystkie transakcje dotyczące Twoich danych osobowych są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą nr 78-17 „Przetwarzanie Danych, Pliki i Wolności” zmienioną dnia 6 stycznia 1978 roku.

Kto zbiera Twoje dane? 

Twoje dane osobowe są zbierane przez YachtBooking sp. z o.o. o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł ,  UL. WAŁOWA 9, 47-206 KĘDZIERZYN-KOŹLE z numerami NIP 7492116024, KRS 0001018211, REGON 524466767

Zebrane dane osobowe

Pojęcie „Danych Osobowych” oznacza wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub jednego lub więcej elementów ich własnych. Gdy YachtBooking zbiera Twoje dane osobowe, zbieranie to odbywa się w transparentny sposób dzięki obecności informacji lub odniesieniu do tej Polityki. Dane osobowe to informacje, które Cię identyfikują, takie jak tytuł, imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer(y) telefonu, nazwa użytkownika i hasło Twojego konta YachtBooking oraz wszelkie inne dane osobowe przydatne do celów określonych w Rozdziale 3 niniejszej Polityki. Twoje dane osobowe są zbierane poprzez nasze formularze, gdy rejestrujesz się w swojej przestrzeni YachtBooking lub gdy przeglądasz nasze strony internetowe. Bez względu na to, na jakim urządzeniu zbierane są dane, obowiązkowe pola są wskazane w formularzach. Jeśli nie chcesz podać takich informacji, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do pewnych usług lub funkcji naszych stron internetowych. Ponadto możesz nie być uprawniony do zakupu produktów lub usług za pośrednictwem naszych stron internetowych. Inne informacje, takie jak Twój życiorys żeglarski, są przeznaczone do lepszego poznania Ciebie i są zatem opcjonalne. Nie jesteś zobowiązany/a ich dostarczać. YachtBooking podejmie wszystkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że przetwarzane dane osobowe są dokładne i w razie potrzeby zaktualizowane.

W jakim celu zbierane są dane osobowe? 

YachtBooking zobowiązuje się zbierać i przetwarzać wyłącznie dane osobowe, które są adekwatne, istotne i nie nadmiernie w stosunku do celów, dla których są zbierane. Twoje dane osobowe są zbierane i używane do korzystania z funkcji i usług oferowanych na naszych stronach internetowych oraz do utrzymania aktualnych, prawidłowych i istotnych informacji o Tobie, w celu spełnienia jednego lub więcej z następujących celów: a) Odpowiedź na Twoje prośby o wyceny, informacje lub kontakt w celu wynajęcia łodzi, zarezerwowania rejsu lub szerzej korzystania z naszych usług. b) Pozwolić Ci utworzyć i korzystać ze swojej przestrzeni YachtBooking c) Oferta udziału w badaniach ankietowych, które pozwolą nam poprawić i dostosować nasze produkty i usługi d) Pozwolić Ci dokonać online rezerwacji wyceny lub dostępnej oferty e) Zaoferować Ci promocje lub specjalne oferty, które mogą Cię zainteresować w naszych operacjach marketingowych

Odbiorcy danych osobowych 

YachtBooking może udostępniać Twoje dane osobowe spółkom z grupy, dostawcom usług (firmy ubezpieczeniowe) oraz swoim partnerom wynajmu łodzi. Na przykład: w celu potwierdzenia Twojej rezerwacji, sporządzenia umowy najmu lub zorganizowania Twojego przyjazdu na bazę wynajmu. Ci ostatni są zobowiązani umową do przestrzegania poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, które mogą otrzymać, oraz do ich wykorzystania wyłącznie w ramach usług, którymi zostali powierzeni przez YachtBooking. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych podwykonawcom mającym siedzibę poza Unią Europejską, jeśli zajdzie taka potrzeba, podpisana jest umowa dotycząca przekazania danych osobowych przez podwykonawcę w celu zachowania podobnego poziomu ochrony Twoich danych osobowych do poziomu YachtBooking i europejskiego prawodawstwa. Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, YachtBooking również zobowiązuje się do nie sprzedawania, nie wynajmowania ani nie przekazywania Twoich danych osobowych osobom trzecim bez Twojej zgody. YachtBooking może być zobowiązany do ujawnienia Twoich danych osobowych bez Twojej wcześniejszej zgody w celu spełnienia wymogu prawego. YachtBooking może ujawnić Twoje dane osobowe w razie konieczności, aby spełnić wezwanie sądowe, nakaz lub inny nakaz sądowy, który wydaje się być ważny, lub organowi, który wykazał swoje uzasadnione uprawnienie do uzyskania informacji w kontekście dochodzenia lub w ramach uzasadnionego interesu, a w szczególności obrony swoich praw.

Okres przechowywania danych osobowych 

YachtBooking będzie przechowywać Twoje dane osobowe w bezpiecznym środowisku przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, lub przez minimalny okres przechowywania przewidziany przez obowiązujące przepisy, w szczególności w sprawach cywilnych i handlowych.

Bezpieczeństwo i poufność 

YachtBooking podejmuje środki ochronne, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz zapobiec uszkodzeniu, usunięciu lub dostępowi do tych danych przez nieupoważnione osoby trzecie. Dostęp do danych osobowych jest ściśle ograniczony do pracowników upoważnionych zgodnie z ich obowiązkami i którzy są zobowiązani do zachowania poufności.

Prawo dostępu, modyfikacji i sprzeciwu 

Zgodnie z artykułami 38, 39 i 40 ustawy nr 78-17 dotyczącej technologii, danych i wolności jednostek z dnia 6 stycznia 1978 r., masz prawo dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu wobec informacji dotyczących Ciebie. Przy dowodzie Twojej tożsamości możesz w każdej chwili zweryfikować dokładność lub zażądać poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli Twoja prośba dotyczy używania informacji o Tobie nie w celach handlowych, masz prawo do sprzeciwu bez konieczności podawania podstawy swojej prośby. Jeśli masz konto w YachtBooking, możesz skorzystać z praw dostępu, modyfikacji i aktualizacji, logując się do swojego konta. W przeciwnym razie możesz skorzystać z praw dostępu, modyfikacji i sprzeciwu, pisząc do nas na następujący adres: Obsługa Klienta YachtBooking, UL. WAŁOWA 9, 47-206 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Ciasteczka (Cookies) 

Strony YachtBooking używają ciasteczek (cookies), aby dostosować się do preferencji użytkowników i zoptymalizować swoje strony internetowe. Abyś mógł połączyć się z witryną i dostosować ją oraz usługi, serwery strony mogą umieścić ciasteczka na Twoim komputerze. Te ciasteczka ułatwiają nawigację i poprawiają przyjazność użytkownika witryny. Dla informacji na temat ciasteczek, możesz kliknąć tutaj.

Zmiany w polityce prywatności 

W przypadku zmiany tej polityki lub jeśli wymaga tego prawo, zostanie ona opublikowana na naszych stronach internetowych i będzie obowiązywać od momentu jej opublikowania. Dlatego zachęcamy Cię do odwoływania się do tej publikacji przy każdej wizycie, aby dowiedzieć się więcej o najnowszej wersji, która jest stale dostępna na naszych stronach internetowych.

Ciasteczka 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej witryny, czasami musimy zapisywać małe pliki danych na informacjach i urządzeniach naszych użytkowników. Większość głównych witryn internetowych robi to samo.

Co to jest ciasteczko? 

Ciasteczko to mały plik tekstowy, który witryny przechowują na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy ich używasz. Pozwala to witrynom zapamiętać Twoje działania i preferencje (nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne ustawienia wyświetlania) przez określony czas, abyś nie musiał wprowadzać tych informacji za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę lub przechodzisz z jednej strony na drugą.

Ciasteczka, które używamy, pozwalają nam: • sporządzać statystyki i korzystać z różnych elementów naszej witryny (nagłówki i odwiedzane treści, preferowane trasy), co pozwala nam poprawić zainteresowanie i ergonomię naszych usług; • dostosować prezentację naszej witryny do preferencji wyświetlania Twojego urządzenia (używany język, rozdzielczość ekranu, system operacyjny itp.) podczas Twoich wizyt na naszej stronie, w zależności od sprzętu i oprogramowania, które Twoje urządzenie mobilne obsługuje podczas przeglądania lub czytania; • zapamiętywać informacje dotyczące formularza, który wypełniłeś na naszej stronie (rejestracja lub dostęp do Twojego konta) lub produktów, usług lub informacji, na które wykazałeś preferencję na naszej witrynie (subskrybowana usługa, ulubione itp.); • umożliwić Ci dostęp do zastrzeżonych i osobistych obszarów naszej witryny, takich jak Twoje konto, za pomocą identyfikatorów lub danych, które możesz wcześniej nam powierzyć; • wdrażać środki bezpieczeństwa, na przykład, gdy zostaniesz poproszony o ponowne zalogowanie się, aby uzyskać dostęp do treści lub usługi po określonym czasie.

Ciasteczka wydane na naszej witrynie przez osoby trzecie 

Nasza witryna może zawierać ciasteczka wydane przez osoby trzecie (firmy pomiaru audytoryjnego, agencje komunikacyjne itp.) i pozwalać tym ciasteczkom, przez okres ważności tych ciasteczek, na zbieranie informacji o przeglądanych urządzeniach, które korzystają z naszej witryny. Wydanie i wykorzystanie ciasteczek przez osoby trzecie podlegają politykom prywatności tych osób trzecich. Informujemy Cię o celu ciasteczek, które znamy, i o sposobach, w jakie możesz dokonywać wyborów dotyczących tych ciasteczek.

Jeśli chodzi o zintegrowane w naszą witrynę aplikacje osób trzecich Możemy umieszczać na naszej stronie trzecie aplikacje komputerowe, które umożliwiają udostępnianie treści z naszej witryny innym osobom lub informowanie innych o Twojej recenzji lub opinii o treści z naszej witryny. Dotyczy to w szczególności przycisków „Udostępnij” i „Lubię to”, pochodzących z sieci społecznościowych takich jak, lecz nie ograniczając się do, Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo itp. Sieć społecznościowa dostarczająca takiego przycisku aplikacji może zidentyfikować Cię ze względu na przycisk takiego rodzaju, nawet jeśli nie użyłeś tego przycisku podczas wizyty na naszej stronie. W rzeczywistości ten rodzaj przycisku aplikacji może umożliwić sieci społecznościowej śledzenie Twojej nawigacji na naszej stronie, tylko dlatego, że Twoje konto w sieci społecznościowej było aktywowane na Twoim urządzeniu (otwarta sesja) podczas Twojej nawigacji na naszej stronie. Nie mamy kontroli nad tym procesem używanym przez sieci społecznościowe do zbierania informacji o Twojej nawigacji na naszej stronie i powiązanych z danymi. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności tych sieci społecznościowych, aby dowiedzieć się o celach ich używania, w tym reklamowaniu, oraz o informacjach o nawigacji, które mogą zbierać za pomocą tych przycisków aplikacji. Polityki ochrony danych te powinny pozwolić Ci na wyrażenie swoich wyborów w odniesieniu do tych sieci społecznościowych, w tym na konfigurację kont użytkownika dla każdej z tych sieci.

Jak kontrolować ciasteczka 

Możesz kontrolować i/lub usuwać ciasteczka, jak zechcesz. Masz możliwość usunięcia wszystkich ciasteczek już przechowywanych na Twoim komputerze i skonfigurowania większości przeglądarek do blokowania ich. Jeśli jednak wybierzesz tę drugą opcję, możesz konieczność ręcznego wprowadzania swoich preferencji lub informacji za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, a niektóre usługi i funkcje mogą być niedostępne.

Dla zarządzania ciasteczkami i swoimi wyborami dotyczącymi ciasteczek konfiguracja każdej przeglądarki jest różna. Jest to opisane w Menu Pomocy Twojej przeglądarki, co pozwoli Ci dowiedzieć się, jak zmienić i zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi ciasteczek.

Możesz także połączyć się ze stroną Youronlinechoices, proponowaną przez profesjonalistów od reklamy internetowej zrzeszonych w europejskim stowarzyszeniu EDAA (European Digital Advertising Alliance).

Dowiesz się, które firmy są zarejestrowane na tej platformie i które oferują Ci możliwość odmowy lub akceptacji ich ciasteczek: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Ta europejska platforma jest udostępniana przez setki profesjonalistów od reklamy w Internecie. Jest to zcentralizowany interfejs, który umożliwia wyrażenie odmowy lub akceptacji ciasteczek, które mogą być używane do dostosowywania reklam do rodzaju urządzenia użytkownika na podstawie informacji zbieranych z tych ciasteczek. Należy zauważyć, że ta procedura nie uniemożliwi wyświetlania reklam na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych; zablokuje tylko technologię, która dostosuje reklamy do Twoich zainteresowań.